top of page
Práce, fritsche.cz

Práce se mnou

Spolupráce, podpora a férové jednání.

Práce v mém týmu znamená především plnění společných cílů, vzájemnou podporu a celkově výhodnou spolupráci pro všechny strany. Naším posláním je maximální spokojenost klientů ale i naše.

Spolupráce, fritsche.cz

Asistenti

Pravá ruka poradce.

Jsou profesionálové, kteří se starají o všemožné úkony. Zajišťují pravidelnou kontrolu platnosti smluv, přepočítávají pojištění, za účelem nalezení nejlepší nabídky na trhu, vyřizují běžné změny, jako je třeba změna adresy, frekvence placení atd.., poskytují informace o smlouvách, vyřizují administrativu a pomáhají při řešení pojistných událostí.

Pracují na základě pokynů klientů, kteří poskytují veškeré potřebné informace a dokumenty, aby asistenti mohli úkony zajistit. Komunikují s pojišťovnou nebo bankou, aby vyřídili všechny potřebné kroky.

Klientům šetří čas a starosti. Ti pak nemusejí ztrácet čas a mohou se soustředit na své vlastní aktivity.

Jsou tu pro klienty, kteří mají zájem o kvalitní servis a nemají čas nebo chuť se zabývat administrativními úkony.

Dále je spolupráce také vhodná pro klienty, kteří potřebují pomoc s přepočítáním pojištění nebo vyřízením administrativních změn.

Více informací zde.

 

Obchodníci

Sjednávání obchodů.

Obchodníci - finanční poradci začínají svůj den obvykle tím, že si prohlédnou své e-maily a zprávy. Poté si zadají úkoly, které je třeba splnit.

V dopoledních hodinách se věnují schůzkám s klienty. Na těchto schůzkách se seznamují s jejich finančními potřebami a cíli a na základě toho jim navrhují produkty a služby.

Odpoledne se věnují administrativním úkolům. Mohou také pracovat na rozvoji svých dovedností a znalostí, například účastí na školeních nebo kurzech.

Večer se věnují přípravě na další den. Mohou také sledovat ekonomické a finanční zprávy, aby byli informováni o aktuálním dění na trhu.

Obchodníci mají hluboké znalosti o finančních produktech a službách, včetně jejich výhod a nevýhod. Musí také být schopni porozumět finančním potřebám a cílům svých klientů.

Jsou schopni efektivně komunikovat s klienty. Musí dokázat vysvětlit složité finanční pojmy a produkty způsobem, který je klientům srozumitelný. Jsou také schopni uzavírat obchody a dosahovat stanovených cílů.

Musejí být ochotni se neustále vzdělávat a rozvíjet své dovednosti. Měli by také být trpěliví a odhodláni dosáhnout úspěchu.

Více informací zde.

 

Spolupráce, fritsche.cz
Práce, fritsche.cz

Telefonisté

Navolávání nových klientů.

Jejich úkolem je oslovit potenciální klienty a nabídnout jim produkty nebo služby.

Telefonisté začínají svůj den obvykle tím, že si naplánují a zadají úkoly, které je potřeba splnit v průběhu dne.

V dopoledních a odpoledních hodinách se telefonisté věnují telefonování novým klientům. Na těchto hovorech se snaží zjistit, zda mají klienti zájem o produkty nebo služby. Pokud mají, telefonisté jim nabídnou konkrétní termín a sjednají schůzku s obchodníkem.

Telefonisté musí být schopni efektivně komunikovat s klienty. Dokáží zaujmout pozornost klientů, naslouchat jejich potřebám a zodpovědět jejich otázky.

Jsou schopni přesvědčit klienty, aby dali schůzce šanci. Dokáží prezentovat produkty nebo služby pozitivně a umí zdůraznit jejich výhody.

Telefonisté musí být empatičtí a chápající vůči potřebám klientů. Musí být schopni vnímat jejich obavy a nabídnout jim řešení, která jim budou vyhovovat.

Musejí být ochotni se neustále vzdělávat a rozvíjet své dovednosti. Měli by také být trpěliví a odhodláni dosáhnout úspěchu.
 

Více informací zde.

Tipaři

Přivýdělek z doporučení.

Tipaři, mohou svou práci vykonávat příležitostně k jinému zaměstnání, či podnikání.

 

Například mohou vyhledávat potenciální klienty na internetu, navštěvovat společenské akce nebo se zapojovat do marketingových akcí.

Práce tipaře, může být velmi zisková. Tipař může za každého uzavřeného klienta získat provize nebo jiné finanční odměny.

Pokud Vás zajímá možnost vykonávat práci tipaře příležitostně k jinému zaměstnání, je důležité, abyste měli dobré komunikační a přesvědčivé dovednosti. Měli byste být také schopni pracovat samostatně a řídit si svůj čas.

Tipaři musí být schopni přesvědčit potenciální klienty, aby se setkali s finančním poradcem. Musí dokázat prezentovat finančního poradce pozitivně a zdůraznit jeho výhody.

Samozřejmě, že tipaři mohou svou práci vykonávat i jako hlavní zaměstnání. V takovém případě se musí věnovat své práci naplno a snažit se získat co nejvíce klientů.

Z tipařů se také mohou stát obchodníci a mohou tak rozjet svou vlastní kariéru.

Více informací zde.

 

Práce, fritsche.cz
bottom of page