top of page
emma-simpson-mNGaaLeWEp0-unsplash (1).jpg

Pojištění

Finanční ochrana majetku, zdraví a příjmu.

Pojištění je finanční produkt, který slouží k zajištění proti neočekávaným událostem. Pojišťovna se zavazuje, že v případě, kdy dojde k pojistné události, uhradí pojištěnému škodu nebo poskytne další finanční pomoc.

r-architecture-KQgrVfR3r74-unsplash (1).jpg

Majetek

Ochrana majetku.

U většiny pojišťoven si ve smlouvě musíte stanovit tzv. pojistnou částku. Ta představuje nejvyšší možný limit pojistného plnění v případě, že dojde k pojistné události, a zpravidla si ji stanovujete Vy sami při uzavření smlouvy. Je proto důležité, abyste zvolili takovou částku, která skutečně pokryje vzniklé škody. Pokud Vám například požár srovná dům se zemí, měla by pojistná částka odpovídat jeho hodnotě v momentě pojistné události. Pouze tak budete, za vyplacené pojistné plnění, moci tentýž dům postavit znovu.

U pojistné smlouvy může dojít k podpojištění, to znamená, že pokud máte dům pojištěný na 5 milionů korun, ale nyní by jeho postavení stálo 10 milionů, máte dům podpojištěn o 50 %. Z 1 miliónu potřebného na opravu, po pojistné události, Vám může pojišťovna krátit vyplacené pojistné plnění také o 50 %, tedy byste dostali pouze 500.000Kč.

Pojištění domácnosti Vám v případě pojistné události zajistí finance na pořízení nového nábytku, elektrospotřebičů, elektroniky, ale i na Vaše osobní věci, či sportovní výbavu. Prostě všechno vybavení domácnosti. Pojištění domácnosti můžete uzavřít jak na domácnost, kde bydlíte, tak i třeba pro chatu, chalupu nebo byt, kam jezdíte jen občas. 

 

 

Život

Ochrana zdraví a příjmu.

Cesta životem přináší vedle příjemných radostí i ostré zatáčky a nečekané výmoly. Vychováváte děti, splácíte hypotéku, nebo se třeba staráte o své stárnoucí rodiče? Co když znenadání přijde nějaký úraz či nemoc a pracovní neschopnost dramaticky omezí příjmy tak, že nezvládnete splácet všechny výdaje? Lze takovým těžkostem předcházet? Stačí myslet do budoucna a pořídit si jistotu a klid na roky dopředu díky životnímu pojištění.

 

Životní pojištění, při včasném a správném sjednání, chrání Vás i celou rodinu před dopady neočekávaných životních situací, kterými jsou např. úrazy, nemoc, invalidita nebo ztráta soběstačnosti. Když se něco takového stane vyplacené peníze pomohou soustředit se na řešení životních komplikací, bez nutnosti dělat si vrásky ještě z toho, kdo zaplatí složenky a další výdaje. V případě úmrtí živitele rodiny dokáže správně nastavené životní pojištění zabezpečit Vaše blízké.

jakob-owens-M0M-FR2iedk-unsplash.jpg
martin-katler-3hAOjmKaPWg-unsplash (1).jpg

Vozidlo

Ochrana před škodou.

Povinné ručení, neboli pojištění odpovědnosti z provozu vozidla po pozemních komunikacích, je pojištění, které musí mít, ze zákona, sjednané každý majitel vozidla. Povinné ručení hradí všechny škody, které způsobíte provozem vlastního vozidla na zdraví i majetku třetích osob.

Nehoda je otázkou vteřiny a stát se může každému. Máte-li uzavřeno povinné ručení, nemusíte se bát, že budete muset náklady na léčení nebo opravy hradit z vlastní kapsy. Pojišťovna, se kterou máte povinné ručení sjednáno, je z pojistného plnění uhradí za Vás.

Velmi často se přitom jedná o částky v řádech milionů korun, na což má peníze jen málokdo z nás. Právě povinné ručení je proto jistotou, že poškození dostanou své peníze a na Vás to nebude mít žádný negativní finanční dopad.

Havarijní pojištění se vztahuje na škody na Vašem vozidle. Na rozdíl od povinného ručení si tak můžete vybrat, před jakými riziky se chcete chránit. Havarijní pojištění tak může krýt škody, jako je havárie, živelní katastrofa, odcizení části nebo celého vozu, vandalismus, pád předmětu, střet se zvěří atd...

Odpovědnost

Ochrana okolí přede mnou.

Nikdo není neomylný. Pokud jste ale, byť nevědomky či omylem, odpovědný Vy, máte ze zákona povinnost způsobenou škodu uhradit. V případě, že máte sjednanou pojistku na blbost, si můžete oddychnout – s placením této částky, Vám pomůže pojišťovna.

Proto když v restauraci omylem rozbijete drahé šampaňské nebo na vernisáži po zábavném vtipu poprskáte exponát červeným vínem, nemusíte hned emigrovat a měnit identitu ve strachu, že vzniklý dluh v životě nezaplatíte. O úhradu škody už se postará Vaše pojistka odpovědnosti z běžného občanského života.

Odpovědnost zaměstnance zase slouží například při administrativní chybě. Zaměřují se plastová okna u zákazníka a nepozorností jsou v kanceláři objednaná okna s jiným rozměrem. Ty pak samozřejmě nelze u zákazníka namontovat. Majitel společnosti chce vyrobená okna uhradit. Škodu lze uplatnit z pojištění odpovědnosti zaměstnance.

 

Práce s vysokozdvižným vozíkem je někdy velice náročná, zejména pokud je ve skladu málo místa. Může se stát, že vlivem nepozornosti spadne z palety zboží, poškodí ještěrku nebo zboží, které již bylo nachystáno k expedici. Majitel firmy bude vyžadovat náhradu škody po skladníkovi, který jí následně předá k uhrazení pojišťovně.

 

egor-vikhrev-xB_eT4-hoKQ-unsplash (1).jpg

Pojištění

Provedu Vás světem životního i neživotního pojištění. Dle Vašich aktuálních potřeb vyberu to nejvýhodnější řešení.

Investice

Rád se s Vámi pobavím o investování, ať už do akcií, či jiných aktiv. Připravím řešení, které zhodnotí Vaše volné prostředky.

Nemovitosti

Dokonce Vám dokážu poradit s Vaší nemovitostí, mohu Vás nasměrovat na správné lidi, ať už jde o prodej, nebo koupi.

Úvěry

Pomohu Vám s vyřízením úvěru, ať už na vlastní bydlení nebo na něco jiného. Také s Vámi vyřeším refinancování.

Spoření

Prozkoumám svět spořících produktů a pomohu Vám, se rozhodnout, kam dát peníze na kratší horizont.

Spolupráce

Zajímá Vás práce pojišťovacího poradce nebo hledáte přivýdělek? Rozhodně se o tom můžeme pobavit.

benjamin-child-GWe0dlVD9e0-unsplash (1).jpg

Podnikání

Komplexní zajištění.

Jsou budovy Vaším nejdůležitějším majetkem, nebo dokonce zdrojem příjmu z pronájmu? Pojištění majetku omezí nepříznivé dopady nepředvídatelných událostí a poškození či zničení Vašeho majetku.

Budovy si můžete pojistit proti celé řadě nebezpečí, například na škody způsobené požárem, výbuchem nebo živly jako povodeň, záplava, vichřice, tíha sněhu, vodovodní škody, vandalismus či terorismus.

Materiál, zásoby vlastní výroby, nebo zboží, to vše slouží k Vaší podnikatelské činnosti. Přitom cokoliv z toho může snadno dojít k úhoně.

Stroje na výrobu produktů a zpracování surovin, kancelářská nebo výpočetní technika, vybavení jako například nábytek, police, regály, šatní skříně, zkrátka stroje, elektronika a vybavení. Jejich poškození je nákladné, a proto je důležité je se před dopady chránit.

Může se stát, že v souvislosti se svou podnikatelskou činností způsobíte škodu svým klientům nebo někomu jinému. Tyto škody pro Vás mohou znamenat značné náklady. Pojištění odpovědnosti je tu od toho, aby za Vás tyto náklady zaplatilo.

bottom of page