top of page

Podpojištění

Podpojištění = předmět je pojištěn na nižší částku, než je jeho hodnota.


Hořící dům


Všechno důležité a pojistné plnění:


  • Za stanovení pojistné částky odpovídá pojistník (ten, kdo pojištění sjednává a bude jej pak také platit).


  • Hodnota pojišťovaného předmětu se stanovuje dle nákladů nutných na pořízení, výpočtem nebo znaleckým posudkem.


  • V případě pojistné události je podpojištění vnímáno relativně vůči hodnotě pojištěného předmětu. To znamená, že pojišťovnou bude vyplácena náhrada v takové poměrné výši vůči způsobené škodě, v jaké je hodnota uzavřeného pojištění vůči skutečné hodnotě předmětu.


Definice podpojištění je uvedena v zákoně č. 89/2012 Sb. („NOZ“) takto:


  • Je-li pojistná částka v době pojistné události nižší než pojistná hodnota pojištěného majetku, sníží pojistitel pojistné plnění ve stejném poměru, v jakém je výše pojistné částky ke skutečné výši pojistné hodnoty pojištěného majetku; to neplatí, ujednají-li strany, že pojistné plnění sníženo nebude.


Bude-li tedy například předmět v hodnotě 10 milionů (tj. „pojistná hodnota“) pojištěn pouze na částku 5 milionů (tj. „pojistná částka“), tedy na částku poloviční, a na předmětu dojde ke škodě ve výši 2 milionů (tedy v pětinové částce vůči skutečné hodnotě předmětu), bude vyplacena částka (tj. „pojistné plnění“) v pětinové výši vůči pojištěné hodnotě, tedy 1 milion.


Možnými důvody vzniku podpojištění může být:


  • Snaha o snížení pojistného, ušetření na pojistce (nižší ocenění pojišťovaného předmětu představuje nižší pojistku a tedy i nižší placení pojistného).


  • Nedostatečné ocenění pojišťovaného předmětu (například pozapomenutí na ocenění vybavení bytu atd.)


  • Nezohlednění zvyšování hodnoty (například inflací, zvyšování ceny bytu zvelebování (rekonstrukcí) jeho částí.


  • Zanechání staré pojistné smlouvy s nízkou částkou a mnohdy nevýhodnými podmínkami z důvodu konzervatismu (nechci to měnit, fungovalo to do teď, nemám rád změny).


  • Přílišné důvěřování v pojišťováka / poradce (mám svého poradce, kdyby bylo něco potřeba, ozve se sám).


Pro předcházení podpojištění (ale i nadpojištění) je třeba pojistnou částku, která je uvedena v pojistné smlouvě, pravidelně porovnávat s aktuálním stavem předmětu a průběžně pojistnou částku ve smlouvě upravovat.


66 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše
bottom of page